ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.11.2021. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.

 

Η διδάσκουσα