ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

          Λόγω της αργίας του Αγίου Νικολάου, την Δευτέρα 22/11/2020 θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα «ΓΛΥΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» 9:00πμ-12:00μ και το μάθημα θα συνεχιστεί 12:00μ-3:00μμ.  

 

Η Διδάσκουσα 

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου 


asouliotou [at] uth [dot] gr (asouliotou@uth.gr)