ΕΠΕΙΓΟΝ - ΩΡΑ ΠΡΟΕΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/12/2021

Παρακαλούνται οι πτυχιοιύχοι του Σεπτεμβρίου, οι οποίοι θα ορκιστούν την Παρασκευή 3/12/2021, να περάσουν μία ώρα νωρίτερα από τη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να υπογράψουν το βιβλίο πτυχιούχων και το πρωτόκολλο ορκωμοσίας και να παραλάβουν το κείμενο του όρκου.