Αναπλήρωση μαθήματος Ψηφιακά Μέσα - Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 17:00-21:00

Αναπλήρωση μαθήματος Ψηφιακά Μέσα - Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021
17:00-21:00

Σε συνέχεια της προφορικής ανακοίνωσης που είχε γίνει στα πλαίσια της
προηγούμενης συνάντησης, ενημερώνω πως την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 θα
πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ως εξής:

Τμήμα 01: 17:00-19:00

Τμήμα 02: 19:00-21:00

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει ονόματα από Κουτσομάρκου Γεωργία έως και
Σταμάτης Ιωάννης. Εδώ θα βρείτε το σχετικό αρχείο με όλα τα ονόματα.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει ονόματα από Στεφανίδου Βασιλική έως Χρήστη
Στυλιανή Αικατερίνη. Εδώ θα βρείτε το σχετικό αρχείο με όλα τα ονόματα.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΗΥ (αίθουσα Β), 1ος
όροφος, κτίριο Δελμούζου.

Η. Καρασαββίδης