ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι φοιτητές/τριες  δεν θα προσέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας  για την απώλεια της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, αλλά μέσω της ιστοσελίδας  του gov.gr και με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Τaxisnet, δύνανται να εκδώσουν Υπεύθυνη Δήλωση  για την απώλεια της  Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία νομικά είναι ισοδύναμη με Υπεύθυνη Δήλωση  που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα μπορούν είτε να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος είτε να την εκτυπώσουν και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος για την επανέκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.