ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ"

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του
μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ως εξής:

Τμήμα 02: 17:00-19:00

Τμήμα 01: 19:00-21:00

Το τμήμα 1 περιλαμβάνει ονόματα από Κουτσομάρκου Γεωργία έως και
Σταμάτης Ιωάννης.

Το τμήμα 2 περιλαμβάνει ονόματα από Στεφανίδου Βασιλική έως Χρήστη
Στυλιανή Αικατερίνη.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα ΗΥ (αίθουσα Β), 1ος
όροφος, κτίριο Δελμούζου.

Η. Καρασαββίδης