ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 
ΙΤΑΛΙΚΑ Δρ Ελ. Ευδωρίδου


Βόλος, 19 Ιανουαρίου 2022Ι Τ Α Λ Ι Κ Α


Οι εξετάσεις στα Ιταλικά θα γίνουν με την υποβολή

απαλλακτικής εργασίας στο eclass, πεδίο ‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ’,

μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 22:00.Η διδάσκουσα