ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα χρειάζεται να κάνουν εγγραφή στο e-class για την αξιολόγησή τους (υποβολή εργασιών, πληροφορίες, κ.λπ.).

 

Η διδάσκουσα