ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του μαθήματος να συμβουλευτούν την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις εξετάσεις στο e-class του μαθήματος.


Η διδάσκουσα