Διευκρινίσεις για τις γραπτές εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2021-22 των φοιτητριών/τών που νοσούν από COVID-19

 

Ανακοινώνεται ότι εφόσον υπάρξουν περιπτώσεις φοιτητριών/τών που νοσούν λόγω COVID-19 (και μόνον) και βρίσκονται σε καραντίνα τις ημέρες που έχει προγραμματιστεί γραπτή εξέταση του μαθήματος στο οποίο αξιολογούνται στην εξεταστική περίοδο, θα πρέπει να επικοινωνούν με τις/τους διδάσκουσες/οντες των εν λόγω μαθημάτων για να προγραμματιστεί εξέταση τους σε άλλη ημερομηνία που θα καθοριστεί από τις/τους διδάσκουσες/οντες των μαθημάτων.

Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες θα πρέπει να δηλώσουν μια φορά τη φυσική τους παρουσία στο ΠΘ στην πλατφόρμα EDUPASS.GOV.GR 

Οι φοιτητές/τριες που είναι υποχρεωμένοι στη διεξαγωγή εργαστηριακών rapid ή pcr test , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις ημερομηνίες/μέρες που πρέπει να κάνουν τα τεστ (σε εργαστήρια και όχι δωρεάν) ώστε αυτά να καταχωρούνται στις κατάλληλες πλατφόρμες από τα εργαστήρια.

Το EDUPASS ενημερώνεται αυτόματα από αυτές τις πλατφόρμες.

Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι COVID-19 του Π.Τ.Π.Ε.