ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

          Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, την Τετάρτη 9/3/2022 θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα «Διδακτική της κεραμικής τέχνης» 12:00μ-3:00μμ στην αίθουσα Η1.  

            

 

Η Διδάσκουσα 

Αναστασία Ζωή Σουλιώτου 

asouliotou [at] uth [dot] gr (asouliotou@uth.gr)