ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

Εν όψει έναρξης δηλώσεων μαθημάτων, οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πως:

α) το εργαστήριο της Δευτέρας 14/3 αναβάλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος της πλειοψηφίας δεδομένης της ταυτόχρονης έναρξης διαδικασίας δηλώσεων που δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την παρακολούθηση την ίδια ώρα. Η αναπλήρωση θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν συνεννόησης. Το εργαστήριο της 21/3 θα υλοποιηθεί κανονικά,
β) δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος θα έχουν αποκλειστικά και κατά προτεραιότητα όσοι και όσες έχουν εγγραφεί ήδη στο eclass και έχουν παρουσία στα πρώτα 2 εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν ήδη

ο διδάσκων

Spyros Kourias (MSc, PhD)
Adjunct Lecturer
School of Humanities and Social Sciences, University of Thessaly
TALOS (Educational Robotics) project manager
tel.+306944965406