ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Η ΕΚΠ?ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ" ΚΑΙ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

Το μάθημα "Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικης συμπεριφοράς σε παιδιά με αναπηρια" και το μάθημα "Ο ρόλος των γονέων  στη μάθηση των παιδιων", δεν θα πραγματοποιηθούν  την Παρασκευή 11_3_2022, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας.
Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωση τους.
Η διδάσκουσα