ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 35/30-3-2022 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΤΠΕ

Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλης για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και ορισμός συναφών Διπλωμάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας και Κατάρτισης με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καθώς και του ποσοστού των κατατασσόμενων στην κατηγορία αυτή.

 

Η Συνέλευση του Π.Τ.Π.Ε., αφού συζήτησε το θέμα διεξοδικά, αποφάσισε ότι από τα Διπλώματα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΙΕΚ και Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας δεν εντοπίζει καμία συνάφεια με το πρόγραμμα σπουδών του ΠΤΠΕ.