Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022: 1) Κριτική παιδαγωγική, 2) Παιδαγωγική της ευτυχίας, 3) Σεμινάριο προετοιμασίας ΠΑ

Οι φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 για τα μαθήματα:

1) Εφαρμογές της κριτικής παιδαγωγικής στην εκπαιδευτική πράξη (5ο εξάμηνο),

2) Παιδαγωγική της ευτυχίας και κοινότητες μάθησης (6ο εξάμηνο),

3) Σεμινάριο προετοιμασίας πρακτικής άσκησης (7ο εξάμηνο) [όσοι/ες συμμετείχαν στις υποχρεωτικές δράσεις του μαθήματος].

θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class, των αντίστοιχων μαθημάτων, έως 03 Ιουλίου 2022.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις θα ανακοινώνονται στην πλατφόρμα e-class των αντίστοιχων μαθημάτων.

Ο διδάσκων

Αναστάσιος Σιάτρας