ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ", "ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ" ΚΑΙ "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"

Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου: α)Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον β)Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευση γ)Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι οποίοι και οι οποίες πρόκειται να συμμετάσχουν στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου και δεν έχουν εκπονήσει την υποχρεωτική εργασία του μαθήματος "Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον" ή/και του μαθήματος "Προφορική Ιστορία στην Εκπαίδευση", παρακαλώ να ανεβάσουν τις εργασίες τους στα αντίστοιχα πεδία του eclass έως και την ημέρα της γραπτής εξέτασης.

Το ίδιο ισχύει για την προαιρετική εργασία του μαθήματος "Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας".

Η διδάσκουσα,
Δρ. Μαρίνα Μπάντιου