Παραλαβή παπύρων ορκωμοσίας Απριλίου 2022

   Σας ενημερώνουμε ότι οι πάπυροι της ορκωμοσίας του Απριλίου 2022 βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Παρακαλούμε για την παραλαβή τους.