ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις παρακαλώ να εγγραφείτε στο eclass ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  https://eclass.uth.gr/courses/ECE_U_239/ .Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών παρατηρήσεων στο νηπιαγωγείο.