Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής του σεμιναρίου του ΠΜΣ την Τετάρτη 21/03

Ανακοινώνεται ότι το σεμινάριο την Τετάρτη 21/03/2012 θα πραγματοποιηθεί από τις 15.00 έως και 17.30 στην Αίθουσα Η2,το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ, θα γίνει σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα.