Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι & Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος ΙΙ - Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Το μάθημα Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι θα εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Έχει γίνει κάποιο λάθος στο πρόγραμμα όπου αναφέρεται παράδοση εργασιών. Θα διορθωθεί προσεχώς και θα συμπληρωθεί και η αίθουσα εξέτασης του μαθήματος. Δείτε περισσότερες σχετικές πληροφορίες για τις εξετάσεις του μαθήματος στο e-class του μαθήματος. 

Στο μάθημα Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος ΙΙ οι τελικές απαλλακτικές εργασίες θα αποσταλούν μέσω του e-class. Δείτε σχετικές πληροφορίες στο e-class του μαθήματος.