Ώρα και Αίθουσα διεξαγωγής εξετάσεων Αγγλικών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ  ότι η εξέταση της Αγγλικής Γλώσσας  θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 09/09 και ώρα : 15:00 -17:00 μ.μ. στην Αίθουσα Δ του παραλιακού Συγκροτήματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος 15' νωρίτερα και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.