Ώρα και Αίθουσα Διεξαγωγής Εξετάσεων στο θεματικό Πεδίο

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. ότι η εξέταση στο θεματικό πεδίο θα διεξαχθεί στις 16/09, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 -17:00 μ.μ.  στο Αμφιθέατρο  "Δ. Σαράτση". 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης στα Αγγλικά θα ανακοινωθούν μέχρι την Τρίτη το πρωί.

Καλή επιτυχία!