ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Γερμανικά Ι   (1ο τμήμα)
Αίθουσα Ι , Δευτέρα, ώρα 15.00 - 18.00
ή εναλλακτικά
Γερμανικά Ι   (2ο τμήμα)
Αίθουσα Ι , ημέρα Τρίτη , ώρα 12.00 - 15.00

Περισσότερες πληροφορίες
και στην ηλ. τάξη του μαθήματος---- Ανακοινώσεις :
https://eclass.uth.gr/courses/UTH_LANG_P_132/

Γερμανικά ΙΙΙ
Αίθουσα Ι , Δευτέρα, ώρα 18.00 - 21.00 

Περισσότερες πληροφορίες και
στην ηλ. τάξη του μαθήματος---- Ανακοινώσεις :
https://eclass.uth.gr/courses/CULT_U_263/