ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ορισμένα από τα μαθήματα των συμβασιούχων διδασκόντων θα ξεκινήσουν στις 3 Οκτωβρίου. Μπορείτε να ενημερωθείτε για αυτά στη νέα έκδοση του ωρολογίου προγράμματος.