ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Το μάθημα "Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου" του 1ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27/9/22. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη, 4/10/22.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Μιχαλοπούλου