Ώρες λειτουργίας Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού θα λειτουργεί τις εξής μέρες και ώρες:

Τρίτη 16.30-18.30

Πέμπτη 11.00-12.00 (σε συνεννόηση με την κ. Καλογήρου στο evkalogirou [at] uth [dot] gr