ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ"

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν επιλέξει το μάθημα "Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου", θα πρέπει να γραφτούν στο e-class.

Στο εξής οι ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας e-class.

Κατερίνα Μιχαλοπούλου