ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΕΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Η υποχρεωτική ύλη του μαθήματος είναι: 1) Το έγγραφο στο eclass που ονομάζεται Σημειώσεις και αποτελείται από θεωρία και ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων. 2) Το κεφάλαιο «Δομισμός» από το σύγγραμμα του Πήτερ Μπάρρυ, ολόκληρο 3) Το πρώτο μέρος από το κεφάλαιο «Ψυχαναλυτική κριτική», αυτό που αφορά τον Φρόυντ, από το σύγγραμμα του Πήτερ Μπάρρυ 4) Οι διαφάνειες των μαθημάτων, που βρίσκονται σε ξεχωριστό φάκελο στο eclass. Βέβαια, το περιεχόμενο των διαφανειών διασταυρώνεται τόσο με τα κείμενα του Μπάρρυ όσο και με τις Σημειώσεις, και καλό θα ήταν να διαβαστούν παράλληλα. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα έγγραφα που υπάρχουν στο eclass. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πηγές εκτός e-class. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Μην αντιγράφετε, ούτε από την ύλη, ούτε από κείμενα συμφοιτητών, ούτε από αλλού. Οι εργασίες σας θα βασίζονται στην ύλη, αλλά θα χρησιμοποιείτε τα δικά σας λόγια για να εξηγήσετε στοιχεία θεωρίας ή άλλα. Τα σημεία όπου υπάρχει αντιγραφή θα διαγράφονται.