ΓΡΑΠΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ι και ΙΙ

Δείτε τις ανακοινώσεις στο e-class των μαθημάτων, για τις γραπτές εξετάσεις στον Γραπτό Ακαδημαϊκό Λόγο Ι και για την τελική ανάρτηση της εργασίας στον Γραπτό Ακαδημαϊκό Λόγο ΙΙ, αντίστοιχα.