Προκήρυξη για μετακίνηση φοιτητριών/τών με Erasmus κατά το ακ. έτος 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη για όσες φοιτήτριες/φοιτητές ενδιαφέρονται για μετακίνηση μέσω Erasmus για σπουδές ή για ΠΑ κατά το επόμενο ακαδημαικό έτος 2023-2024. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες και προκήρυξη στον ιστότοπο του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων/Erasmus+ του Π.Θ.: http://erasmus.uth.gr/gr/