Ενημέρωση για το μάθημα "Θέατρο στην κοινωνία: θεωρία και πράξη"

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος "Θέατρο στην κοινωνία: θεωρία και πράξη" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 18.00 στην Αίθουσα Χορού.

Την ίδια μέρα θα γίνουν οι εγγραφές στο μάθημα (40 φοιτητές/τριες) και σε επόμενη φάση οι εγγραφές στο eclass του μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το μάθημα είναι Εργαστηριακό και όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος στα συγκεκριμένα μαθήματα απαιτείται από τους/τις φοιτητές/τριες που θα τα επιλέξουν υποχρεωτική παρακολούθηση.

Η διδάσκουσα