Ανακοίνωση για το μάθημα "Φύλο, σεξουαλικότητα και παιδαγωγική"

Ανακοίνωση για το μάθημα "Φύλο, σεξουαλικότητα και παιδαγωγική"


E-class
Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,
παρακαλείσθε να εγγραφείτε όσο το δυνατόν συντομότερα στο e-class του μαθήματος  "Φύλο, σεξουαλικότητα και παιδαγωγική", καθώς μέσω αυτού θα μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις σχετικές πληροφορίες από τη διδάσκουσα κα Φ.Μαρμάνη.