Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Ενημέρωση για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση

Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 16.30, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α στο κτίριο Δελμούζου, ενημέρωση-παρουσίαση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η ενημέρωση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος που βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω.

Γκοτινάκου Γεωργία, Διοικητική Υποστήριξη
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Βόλος, Ιάσωνος 62, 38221, τηλ. 2421006382