ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Ανακοίνωση για την Τρίτη 14/03

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες/τές ότι το μάθημα της Τρίτης 14/03 δεν θα γίνει λόγω προγραμματισμένης απουσίας της διδάσκουσας.

Η διδάσκουσα