ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ"

Σε όσες φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου το μάθημα "ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ" φαίνεται υποχρεωτικό θα πρέπει να αλλαχθεί σε επιλογής, διότι στο συγκεκριμένο ΠΣ ήταν επιλογής.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Καρακατσάνη για την αλλαγή.