ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"

Το μάθημα "Αναπτυξιακή Ψυχολογία" δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07/04/23.
Θα υπάρξει ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.

Η διδάσκουσα