ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Η ορκωμοσία του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί στις

3 ΜαΪου 2023.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με το ωρολόγιο πρόγραμμα της ορκωμοσίας.