ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ"

Την Παρασκευή 28 Απρίλη 2023 και ώρα 15.00-18.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος

Μουσικός αυτοσχεδιασμός και εκπαίδευση: θεωρία και πράξη 

Το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα Η2. 

Ζ. Σέγκλιας