ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ και ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Erasmus για σπουδές

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στις οδηγίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από:

Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 (μέχρι 13.00, ώρα Ελλάδας)

και θα αφορούν σε μετακινήσεις μόνο κατά το εαρινό εξάμηνο του 2023-2024.

Πληροφορίες για Erasmus για σπουδές δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://erasmus.uth.gr/gr/announcements-gr/announcements-spoudes-gr

 

Erasmus για πρακτική άσκηση

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου που αναγράφεται στις οδηγίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από:

Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 (μέχρι 13.00, ώρα Ελλάδας)

και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας είναι το διάστημα από 1/9/2023 έως και 31/7/2024.

Πληροφορίες για Erasmus για πρακτική άσκηση δείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

http://erasmus.uth.gr/gr/announcements-gr/announcements-praktiki-gr