Πρόσθετο μάθημα "Εκπαιδευτική Ψυχολογία"

Μια πρόσθετη τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος "Εκπαιδευτική Ψυχολογία" θα λάβει χώρα την Τρίτη 6 Ιουνίου στις 12.00 στην αίθουσα 'Βέμη', προκειμένου να καλυφθούν οι προγραμματισμένες θεματικές. 

Η διδάσκουσα