ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

Η τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Ο  ρόλος των γονέων στη μάθηση των παιδιών» έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναπλήρωσης και συγκεκριμένα την Παρασκευή 09/06 στις 15:00-18:00 στην αίθουσα Η2.

 

Ο Διδάσκων