ΕΠΕΙΓΟΝ: Αναβολή εξέτασης μαθήματος "Έννοιες Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους" - νέα ημερομηνία 28-6-23, 9:00-12:00

Η σημερινή (19-6) εξέταση του μαθήματος "Έννοιες Φυσικών Επιστημών και η Διδακτική τους" δεν θα γίνει λόγω ασθένειας. Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 28-6-23 και ώρα 9:00-12:00 στις αίθουσες Θ και Δ. Ο διδάσκων,

Γ. Αμπατζίδης