ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Παρακαλώ όσες και όσοι θα συμμετέχετε στην εξεταστική Σεπτεμβρίου να επικοινωνήσετε με τη διδάσκουσα.

Σας ευχαριστω