Εξετάσεις Σεπτεμβρίου των διατμηματικών μαθημάτων "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα"& Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Tα διατμηματικά μαθήματα επιλογής “Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα” και "Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων" που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας” θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στο εργαστήριο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου, Γ. Καρτάλη με Ροζού). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι:

- Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα στις 2 - 3μ.μ.

- Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 3 - 4.30 μ.μ.