ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε. ΚΑΛΛΙΑ

Οι φοιτητές και οι  φοιτήτριες που επιθυμούν να εξετασθούν στα μαθήματα «Αναπτυξιακή Ψυχολογια» και «Ψυχολογία Παιδικού Σχεδίου» θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος, ώστε να λάβουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη σύνδεση αλλά και τον τρόπο εξέτασης.

Η διδάσκουσα
Ελένη Καλλία