-Ανακοίνωση για δήλωση ενδιαφέροντος υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Οι φοιτήτες/ριες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την διπλωματική τους εργασία για την εξεταστική του Ιουνίου,παρακαλούνται κατόπιν συνεννόησης με τους επιβλέποντες να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 08 Ιουνίου