Ενημέρωση φοιτητών/τριών για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων

Όπως έχει ανακοινωθεί τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως με χρήση του MSTeams. Για να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θα χρειαστεί καταρχήν να κάνετε εγγραφή στο e-class των μαθημάτων προκειμένου να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων/ουσών. Για πληροφορίες σχετικά με το e-class και το MSTeams, δείτε τις συχνές ερωτήσεις στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εδώ.