"Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι" έναρξη μαθημάτων

Το μάθημα "Γραπτός Ακαδημαϊκός Λόγος Ι" αφορά και τα δύο γκρουπ φοιτητριών/φοιτητών κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024. Θα ξεκινήσουν τα μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα εξ αποστάσεως, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Τμήμα μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS. Για το α' γκρουπ (από Α έως Μπεη..) την Τρίτη 16/10 στις 12.00 και για το β' γκρουπ (μετά το Μπέη..) την Πέμπτη 18/10 στις 9.00. Συνδεθείτε στο 

rsdieGC0re2AM38dNCGZvyNNfmhrORFMcGFWvfHeTZM1 [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=59f2d2fc-c579-4f27-8e42-e632bbcb8dce&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295" title="https://teams.microsoft.com/l/team/19:rsdieGC0re2AM38dNCGZvyNNfmhrORFMcGFWvfHeTZM1 [at] thread [dot] tacv2/conversations?groupId=59f2d2fc-c579-4f27-8e42-e632bbcb8dce&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295">https://teams.microsoft.com/l/team/19:rsdieGC0re2AM38dNCGZvyNNfmhrORFMcG...

Συνδεθείτε τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος, προκειμένου να γίνει η αποδοχή σας στο μάθημα. Οι κωδικοί πρόσβασης στο e-class του μαθήματος θα δοθούν κατά τη διάρκεια του πρώτου αυτού μαθήματος. Εκ παραδρομής στο αναρτημένο πρόγραμμα της Γραμματείας αναφέρεται ότι το μάθημα της Πέμπτης αφορά τον Γραπτό Ακαδημαίκό Λόγο ΙΙ. Δεν ισχύει, θα διορθωθεί. Κατά το τρέχον εξάμηνο θα διδαχθεί ο "Γραπτός Ακαδημαίκός Λόγος Ι" και στα δύο γκρουπ, ενώ στο εαρινό εξάμηνο ο "Γραπτός Ακαδημαίκός Λόγος ΙΙ" και στα δύο γκρουπ, επίσης. Καλή συνέχεια.