ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ :    ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2023-24

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την διδασκαλία του μαθήματος Γερμανική Γλώσσα του χειμερινού εξαμήνου 2023-24 υπάρχουν τα ακόλουθα τμήματα :

"Γερμανικά Ι"  (1ο τμήμα)
ημέρα Τετάρτη, ώρα 15.00-18.00
eclass μαθήματος :https://eclass.uth.gr/courses/UTH_LANG_P_132/

είτε


"Γερμανικά Ι" (2ο τμήμα)
ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00-12.00
eclass μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/UTH_LANG_P_132/


"Γερμανικά ΙΙΙ"
ημέρα Τετάρτη, ώρα 18.00-21.00
eclass μαθήματος :https://eclass.uth.gr/courses/CULT_U_263/

LINK MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/_#/school/teams-grid/General?ctx=teamsGrid


Για κάθε άλλη διευκρίνιση οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου  στην ηλ.Δνση:
evpap [at] uth [dot] gr (evpap [at] uth [dot] gr)

                                                                                  Η διδάσκουσα

                                                                             Ευ. Παπαδημητρίου