Ανακοίνωση για το μάθημα: Κριτική προσχολική εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα - πρακτική άσκηση (7ο εξάμηνο)

 

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

«Κριτική Προσχολική Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Πρακτική Άσκηση» (Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου)

 

* Προσοχή: Υπάρχει προθεσμία * 

 

Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του μαθήματος «Κριτική Προσχολική Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Πρακτική Άσκηση» (Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου) παρακαλούνται οι φοιτήτριες/τές 7ου εξαμήνου και άνω που θα παρακολουθήσουν στο χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 το μάθημα:

 1) να εγγραφούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην πλατφόρμα του eClass του μαθήματος.

2) να χωριστούν σε ομάδες 3 ατόμων, δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο του eClass (βλ. ομάδες χρηστών).

Η εγγραφή των φοιτητριών/τών στο eClass του μαθήματος και ο χωρισμός των ομάδων, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 25/10/2023.

Η διαδικασία αυτή είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή των φοιτητριών/τών στο μάθημα «Κριτική Προσχολική Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Πρακτική Άσκηση» (Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου).

Διευκρίνιση: Οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εντάσσονται σε ομάδα, μόνο εφόσον έχουν συνεννοηθεί εκ των προτέρων μεταξύ τους για τον αριθμό της ομάδας που θα εγγραφούν. Οι φοιτήτριες/τές που δεν θα μπορέσουν να συγκροτήσουν ομάδα μέχρι την ορισθείσα προθεσμία, δεν θα πρέπει να εγγράφονται σε κάποια ομάδα μόνες/οι τους. Στην τελευταία περίπτωση, η Διδακτική Ομάδα θα ορίσει τυχαία τη συγκρότηση των ομάδων από τις/τους φοιτήτριες/τές που θα παραμείνουν μη ενταγμένοι.

Για ό,τι νεότερο, η επικοινωνία θα γίνεται μέσω του e-class.

Ο διδάσκων

 Αναστάσιος Σιάτρας